HÔM NAY (20.11), QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI:

Kỳ vọng tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm

Công nhân lao động kỳ vọng Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ giúp họ có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động (ảnh minh họa). Ảnh: H.A
Công nhân lao động kỳ vọng Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ giúp họ có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động (ảnh minh họa). Ảnh: H.A
Công nhân lao động kỳ vọng Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ giúp họ có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động (ảnh minh họa). Ảnh: H.A
Lên top