Kỳ vọng nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn sau Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top