Ký thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên

Ký thoả thuận hợl tác giữa LĐLĐ huyện Gia Lâm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và xét nghiệm y học Medlatec. Ảnh: CĐH
Ký thoả thuận hợl tác giữa LĐLĐ huyện Gia Lâm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và xét nghiệm y học Medlatec. Ảnh: CĐH
Ký thoả thuận hợl tác giữa LĐLĐ huyện Gia Lâm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và xét nghiệm y học Medlatec. Ảnh: CĐH
Lên top