Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

Ký thoả thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên 2020 với 4 doanh nghiệp

Ký kết thoả thuận đem lại phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Ký kết thoả thuận đem lại phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Ký kết thoả thuận đem lại phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Lên top