Ký thoả thuận để công nhân lao động được giảm 5 - 15% khi mua sắm

Lễ ký kết Thoả thuận. Ảnh: Linh Nguyên
Lễ ký kết Thoả thuận. Ảnh: Linh Nguyên
Lễ ký kết Thoả thuận. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top