GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH LẦN THỨ III

Kỹ sư trẻ với những sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

Kỹ sư Lê Đặng Đăng Khoa (đứng) đang trao đổi công việc với đồng nghiệp. Ảnh: NVCC
Kỹ sư Lê Đặng Đăng Khoa (đứng) đang trao đổi công việc với đồng nghiệp. Ảnh: NVCC
Kỹ sư Lê Đặng Đăng Khoa (đứng) đang trao đổi công việc với đồng nghiệp. Ảnh: NVCC
Lên top