Kỹ sư Hải Dương “biến” những thao tác thủ công thành phần mềm tự động

Anh Bùi Văn Tùng - cây sáng kiến của Công ty Sumidenso. Ảnh Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương)
Anh Bùi Văn Tùng - cây sáng kiến của Công ty Sumidenso. Ảnh Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương)
Anh Bùi Văn Tùng - cây sáng kiến của Công ty Sumidenso. Ảnh Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương)
Lên top