Công đoàn Y tế Việt Nam:

Ký phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động

Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam ký thoả thuận hợp tác với Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Phú APS và Công ty TNHH MTV Newstar về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành y tế. Ảnh: Đ.P
Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam ký thoả thuận hợp tác với Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Phú APS và Công ty TNHH MTV Newstar về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành y tế. Ảnh: Đ.P
Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam ký thoả thuận hợp tác với Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Phú APS và Công ty TNHH MTV Newstar về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành y tế. Ảnh: Đ.P
Lên top