Kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam: Vinh quang 90 năm đồng hành cùng đất nước

Nhóm PV |

Sáng 28.7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) với chủ đề “Vinh quang giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam”. Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước đang tích cực lập thành tích, tiếp tục viết nên một hành trình vẻ vang của Công đoàn Việt Nam.

 

Cách đây 90 năm, ngày 28.7.1929, tại ngôi nhà số 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ chính thức được thành lập, do lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đứng đầu.

Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ là mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt lớn của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cách mạng Việt Nam, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào công nhân Việt Nam, là kết quả tất yếu của phong trào công vận đúng đắn và sự truyền bá lý luận công đoàn cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Người đặt nền móng lý luận, tư tưởng và tổ chức cho Công đoàn Việt Nam

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, luôn đồng hành với sự phát triển đất nước qua các thời kỳ; đã, đang và sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hôm nay, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Vinh quang giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam”. Buổi lễ sẽ khái quát về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam 90 năm qua. 

Báo Lao Động tường thuật trực tiếp sự kiện này:

11h: Giai điệu tươi vui của liên khúc “Đất nước tôi” (sáng tác Trần Chung) và“Ca ngợi Công đoàn Việt Nam” (sáng tác Lưu Bình Dụng) đã kết thúc Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, với tinh thần “Đổi mới- dân chủ- đoàn kết- trách nhiệm”, Công đoàn Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần quan trọng cùng toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tất cả vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa.

 
Chương trình nghệ thuật trong Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên, công nhân,viên chức, lao động cùng nhân dân cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, tiếp tục thể hiện quyết tâm phấn đấu xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh, vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

10h30: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Trải qua 9 thập kỷ hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng và chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động và đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

 
 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng

Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta. Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; là chỗ dựa vững chắc và cầu nối giữa công nhân, người lao động với Đảng và Nhà nước. Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị của đất nước".

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tiến hành những cuộc vận động cách mạng to lớn, phát động những phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, đóng góp sức người, sức của và cả máu xương cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn kiên định, đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, vận động, tổ chức, hướng dẫn công nhân và người lao động cả nước đi tiên phong trong lao động, sản xuất và đấu tranh cách mạng, kế thừa xứng đáng và làm rạng rỡ thêm truyền thống anh hùng của dân tộc ta.

Trong thời kỳ đổi mới, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn luôn ở tuyến đầu, là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm Công đoàn.
 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng, to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn đã có nhiều đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động. Ngay sau Đại hội XII của Đảng và Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn đã bắt tay ngay vào tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập Nghị quyết; tập trung xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và tích cực triển khai tổ chức thực hiện rộng khắp trong cả nước.

Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân luôn bám sát chủ trương của Đảng và thực tiễn cuộc sống. Công đoàn các cấp, đặc biệt là Tổng Liên đoàn đã tìm tòi, sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”; xây dựng các thiết chế công đoàn, tháo gỡ những vấn đề bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hoá, chăm sóc sức khỏe… tại các khu công nghiệp.

Tham mưu, tổ chức cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán và tổ chức gặp gỡ, đối thoại hàng năm giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân. Xây dựng chương trình “Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”, phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Quan tâm đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần bảo đảm chế độ, chính sách và từng bước nâng cao phúc lợi, lợi ích cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tổ chức Công đoàn ngày càng được củng cố và phát triển, mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế, uy tín trong hệ thống chính trị. Số lượng đoàn viên tăng nhanh; xuất hiện nhiều hình thức tập hợp công nhân, viên chức hiệu quả.

Thành tích của Công đoàn và sự lớn mạnh của phong trào công nhân Việt Nam là rất to lớn, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều Huân chương và phần thưởng cao quý. Ngày hôm nay, Công đoàn Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng to lớn của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hoạt động công đoàn cần phải đổi mới mạnh mẽ. Hiện nay, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra cho đất nước ta và tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới.

Việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả to lớn và truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời, phải khẳng định được vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta luôn luôn kiên định quan điểm: Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Với vai trò và sứ mệnh ấy, sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Những thành tựu đạt được hơn 30 năm đổi mới giúp thế và lực của đất nước ta ngày càng lớn mạnh, uy tín quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, tác động lớn tới việc làm, thu nhập, đời sống, an ninh, an toàn của người lao động, tới quan hệ lao động và tổ chức, hoạt động của Công đoàn.

Để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, giai cấp công nhân phải thực sự lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam phải không ngừng đổi mới. Xây dựng giai cấp công nhân “có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và toàn xã hội, trong đó tổ chức công đoàn có vai trò, trách nhiệm quan trọng.

 
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số vấn đề về công tác đổi mới, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới:

Thứ nhất, các cấp công đoàn, mà trước hết là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải tiếp tục nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết 20 “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động và cán bộ công đoàn để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác sát với thực tế và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động và tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Thứ hai, Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng và phục vụ nhân dân, làm sâu sắc thêm nhận thức về giai cấp và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về Đảng, về tổ chức công đoàn.

Phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật, nhất là pháp luật về lao động, công đoàn, trang bị kiến thức và khả năng tự bảo vệ cho đoàn viên, người lao động. Động viên, khích lệ người lao động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, nỗ lực phấn đấu vì việc làm bền vững và cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mình, vì sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước.

Thứ ba, Thực hiện tốt chức năng cơ bản, cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Coi đây là nội dung then chốt để thu hút đông đảo người lao động tham gia, ủng hộ, tin tưởng và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Nâng cao hiệu quả phương thức đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; huy động các nguồn lực chăm lo cho người lao động, nhất là lao động thu nhập thấp gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, mâu thuẫn trong quan hệ lao động, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người lao động, gây mất an ninh trật tự xã hội.

Công đoàn cần chủ động đề xuất giải pháp, kiến nghị chính sách với Nhà nước, phối hợp với tổ chức đại diện người sử dụng lao động và vận động toàn thể người lao động cùng thực hiện tốt “Tuyên bố Thế kỷ về Tương lai Việc làm của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 2019” với tinh thần là: Thực hiện hiệu quả việc học tập suốt đời và giáo dục chất lượng cho mọi người; an sinh xã hội đầy đủ và bền vững; tôn trọng các quyền cơ bản của người lao động; mức lương đủ sống; hạn chế số giờ làm việc tối đa; an toàn - vệ sinh lao động tại nơi làm việc; khả năng đạt được cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn.

Chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về việc làm, tiền lương, lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Hỗ trợ, tư vấn, bảo vệ kịp thời quyền lợi người lao động trong các tranh chấp lao động tập thể, cá nhân.

Thứ tư, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi mà đoàn viên, người lao động quan tâm, đồng thời mang lại những lợi ích trước mắt, lâu dài, hài hòa cho người lao động, người sử dụng lao động và cho đất nước.

Nội dung hoạt động phải thiết thực, phù hợp với điều kiện làm việc, ngành nghề, nhận thức của từng đối tượng đoàn viên, người lao động. Phương thức hoạt động cần linh hoạt, đa dạng, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bám sát cơ sở và phục vụ người lao động; phong trào phải thiết thực, hấp dẫn, được người lao động đón nhận, tham gia.

Thứ năm, Hoàn thiện mô hình tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ngang tầm nhiệm vụ. Bộ máy công đoàn các cấp cần được thiết kế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức công đoàn nói chung; thí điểm một số mô hình tổ chức công đoàn trước khi triển khai rộng rãi.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, có đủ phẩm chất, năng lực.

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, có đông công nhân. Tăng cường giới thiệu để bồi dưỡng, kết nạp những đoàn viên ưu tú và cán bộ công đoàn xuất sắc vào Đảng.

Thường xuyên giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp. Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, xã hội và toàn thể công nhân, viên chức, người lao động tin tưởng, giao phó.

Tiếp bước truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng, phát triển và được dày công vun đắp bởi lớp lớp các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn, trong đó có những nhà lãnh đạo xuất sắc như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Linh..., Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, tạo điều kiện của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ vươn lên giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện ước nguyện của Bác Hồ kính yêu trong Di chúc thiêng liêng của Người: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

“Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

10h20: Tổ chức Công đoàn Việt Nam vinh dự đón nhận  Huân chương Hồ Chí Minh lần 3 do Đảng và Nhà nước trao tặng

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ  -thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao các phần thưởng cao quý cho tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng
 
Tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lên bục danh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Sơn Tùng

90 năm xây dựng và trưởng thành, 90 năm đồng hành cùng dân tộc, trải qua vô vàn khó khăn thách thức, nhưng dù ở hoàn cảnh lịch sử nào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Công Đoàn Việt Nam đều phát huy vai trò, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, hào hùng của giai cấp công nhân, tổ chức Công Đoàn và của cả dân tộc Việt Nam. 

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019), ghi nhận những cống hiến to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho tổ chức Công đoàn Việt Nam.

          
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng  

10h00: Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Mở đầu bài diễn văn, đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh: "Cách đây 90 năm, trong không khí sục sôi cách mạng của Nhân dân cả nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã quả cảm tham gia vào cuộc đấu tranh giành quyền lợi cho giai cấp, và sâu xa hơn là để giành độc, tự do cho dân tộc.

Ngày 28.7.1929, tại ngôi nhà số 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ chính thức được thành lập, do lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đứng đầu".

 
 Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ là mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt lớn của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cách mạng Việt Nam, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào công nhân Việt Nam, là kết quả tất yếu của phong trào công vận đúng đắn và sự truyền bá lý luận công đoàn cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Người đặt nền móng lý luận, tư tưởng và tổ chức cho Công đoàn Việt Nam.

Trong tác phẩm Đường Kách Mệnh (năm 1927), khi đề cập đến sự cần thiết của tổ chức Công đoàn, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định “Trước hết là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ quyền lợi cho công nhân, năm là giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trải qua 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Hôm nay, ngồi ôn lại biên niên sử Đảng và lịch sử Công đoàn Việt Nam, chúng ta vô cùng xúc động và tự hào về những trang sử vàng chói lọi đó.

Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu nhân dịp 90 Công đoàn Việt Nam.
 

Đồng chí Bùi Văn Cường khái lược lại những trang sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam:

Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945), Công đoàn Việt Nam thực sự là trung tâm đoàn kết của công nhân lao động Việt Nam, tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia đấu tranh chính trị và vũ trang trong các cuộc diễn tập cách mạng.

Với hơn 20 vạn người trong năm 1945, đoàn viên công đoàn trở thành lực lượng nòng cốt làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

 Sau Cách mạng tháng Tám thành công, những năm đầu đất nước giành được độc lập, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ và phát huy thành quả của cách mạng. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra, tổ chức Công đoàn đã vận động công nhân viên chức lao động vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, chiến đấu anh dũng, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 -1975), Công đoàn Việt Nam đã tuyên truyền, giáo dục, vận động được đông đảo công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “lao động sản xuất giỏi”, “mỗi người làm việc bằng hai”, “ba sẵn sàng”, “năm xung phong”, “giết giặc lập công”, phối hợp với lực lượng vũ trang tiêu diệt địch, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào tháng 4.1975.

Giai đoạn cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội (1975 -1986), Công đoàn Việt Nam được thống nhất trên phạm vi cả nước, tập trung tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa trong cả nước, đi đầu trong thực hiện ba chương trình kinh tế lớn của Đảng, tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Từ đây, nhiều phong trào thi đua đã được phát động, các hoạt động của tổ chức Công đoàn dần hướng vào nhiệm vụ chủ yếu là chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (từ 1986 đến nay), Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo công nhân viên chức lao động để đề ra và tổ chức các hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Nhớ lại những năm đầu đất nước đổi mới, cả nước hân hoan chào đón các quyết sách đột phá, vượt trước của các đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng và tổ chức Công đoàn tự hào vì những công trình sư của công cuộc đổi mới ấy cũng chính là những cán bộ, đoàn viên của tổ chức mình.

Để triển khai các chủ trương, nghị quyết đổi mới của Đảng, thì lực lượng công nhân viên chức lao động là những người đi tiên phong. Đoàn viên, người lao động là những người đầu tiên đưa chủ trương đổi mới của Đảng vào cuộc sống, thẩm thấu đến mọi người dân, tác động đến toàn xã hội, góp phần làm nên những thành tựu to lớn của Đảng và Nhân dân ta trong hơn 30 năm qua. Thành tựu đất nước ta giành được trong công cuộc đổi mới là to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định sự đóng góp rất quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, những năm gần đây, trước yêu cầu đổi mới toàn diện và đồng bộ đất nước, các cấp công đoàn, trực tiếp là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Trước hết là đổi mới tư duy về công đoàn và hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới. Các hoạt động dần đi vào chiều sâu, bám sát chức năng, nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đang phấn đấu hết mình để trả lời một cách thuyết phục câu hỏi, người lao động vào tổ chức công đoàn thì được lợi ích gì. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ngang tầm nhiệm vụ, củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tăng cường tính minh bạch, công khai, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác tài chính.

Bước đầu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới hoạt động công tác nữ công và chăm lo, bảo vệ lao động nữ. Mở rộng quan hệ đối ngoại với tổ chức công đoàn các nước và các tổ chức quốc tế. Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo và nội dung, phương thức hoạt động công đoàn.

Nội dung và tinh thần đổi mới đang được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng, sôi nổi, tạo xung lực mới cho tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Những đổi mới đó cùng những thành tích xuất sắc đạt được.

90 năm xây dựng và phát triển, trải qua 12 kỳ đại hội, với các tên gọi khác nhau: Công hội Đỏ, Nghiệp đoàn ái hữu, Hội công nhân phản đế, Hội công nhân cứu quốc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Công đoàn Việt Nam và nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam đã lớn mạnh toàn diện, với gần 10,5 triệu đoàn viên, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, tham gia đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong quá trình cách mạng 90 năm, từ chỗ chỉ chiếm số ít trong cơ cấu lao động của đất nước, chủ yếu là công nhân làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, công xưởng nhỏ, ngày nay, giai cấp công nhân đã trở thành lực lượng hùng mạnh, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới. Giai cấp công nhân Việt Nam tự hào luôn là lực lượng tiên phong, đứng ở trung tâm các sự kiện quan trọng của đất nước.

Mặc dù có những khó khăn, trong bối cảnh mới, song giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam vẫn giữ vững truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, tin tưởng vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng, xứng đáng là giai cấp đi đầu trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong tiến trình lịch sử vẻ vang của mình, Công đoàn Việt Nam đã tiến hành những cuộc vận động cách mạng to lớn, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước rộng khắp; đã thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng giai cấp công nhân, giới thiệu số lượng lớn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đào tạo được nhiều cán bộ xuất sắc giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định, tổ chức Công đoàn không chỉ là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động mà thực sự còn là tổ chức để tập hợp, đoàn kết, giáo dục công nhân, người lao động phấn đấu vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vì sự phồn vinh của đất nước. Ngoài hoàn thành sứ mệnh trên, tổ chức Công đoàn còn là người bạn đồng hành gắn bó, thủy chung với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác, góp phần củng cố khối liên minh vững chắc của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, thành tích của Công đoàn và sự lớn mạnh của phong trào công nhân Việt Nam là rất to lớn và đáng tự hào, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

Sau 90 năm xây dựng và trưởng thành, bước đầu những cán bộ công đoàn hôm nay xin đúc kết thành 5 truyền thống quý báu của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đó là:

Một là, Công đoàn Việt Nam gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, luôn đồng hành cùng dân tộc; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, Công đoàn Việt Nam tuyệt đối tin tưởng, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng; là chỗ dựa tin cậy của Đảng, là đoàn thể chính trị tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta.

Ba là, Công đoàn Việt Nam yêu nước, tự cường, kiên định, đoàn kết thống nhất, đổi mới, sáng tạo; đi tiên phong trong đấu tranh và lao động; luôn đứng ở vị trí trung tâm trong đời sống chính trị của đất nước.

Bốn là, Công đoàn Việt Nam gắn bó mật thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng quan hệ hài hòa với giới sử dụng lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo thành sức mạnh to lớn của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng của đất nước.

Năm là, Công đoàn Việt Nam có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, thủy chung, luôn chủ động, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của phong trào công nhân và công đoàn thế giới.

 
Đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định, Công đoàn Việt Nam có được vinh quang to lớn và  tự hào ấy, là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng. Ảnh: Sơn Tùng

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, có được vinh quang to lớn và  tự hào ấy, là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và sự phấn đấu không mệt mỏi của mỗi đoàn viên và cán bộ công đoàn.

Bên cạnh những thành tích to lớn, những đổi mới đúng hướng và đáng khích lệ, đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, công tác công đoàn và phong trào công nhân còn một số hạn chế, bất cập và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động không nhỏ đến phong trào công nhân và công tác tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn.

Việc nước ta cam kết đảm bảo sự ra đời và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặt Công đoàn trước những thách thức và yêu cầu mới chưa từng có.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ rõ, một bộ phận công nhân lao động có thu nhập thấp, đời sống còn khó khăn, việc làm không bền vững, bản lĩnh và giác ngộ giai cấp hạn chế, trình độ tay nghề và kỹ năng làm việc còn thấp, ít quan tâm đến các vấn đề phát triển đất nước. Mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn ở một số khu vực chậm được đổi mới, chưa bắt kịp sự chuyển đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội và quan hệ lao động. Cán bộ công đoàn còn thiếu, một bộ phận yếu. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Một số phong trào thi đua chưa đi vào đời sống số đông công nhân viên chức lao động.

Đồng chí Bùi Văn Cường chia sẻ, với tinh thần nhìn lại để đi tới, đổi mới để phát triển, thời gian tới, cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới tư duy về công đoàn, nghề công đoàn và hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới. Tập trung thực hiện thật tốt chức năng cốt lõi, cơ bản của Công đoàn là đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bằng các hoạt động đa dạng, thiết thực nhất là hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên; tích cực tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng đa dạng, linh hoạt, hướng về cơ sở, trong mọi hoàn cảnh chỉ tổ chức những hoạt động thực sự thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Phát động và triển khai rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo môi trường để công nhân viên chức lao động sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị và đất nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sức lan tỏa, hấp dẫn đối với người lao động, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để các chủ trương, chỉ đạo và những thông tin cần thiết của tổ chức công đoàn đến được với số đông người lao động. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công đoàn tiếp tục tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, những cán bộ, đoàn viên công đoàn hôm nay bày tỏ lòng biết ơn về những đóng góp to lớn và sự hy sinh vô bờ bến của nhiều lãnh tụ, cán bộ công đoàn và đoàn viên lớp trước; chúng ta càng thấy trách nhiệm lớn lao và phải không ngừng phấn đấu, cống hiến để xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, giai cấp công nhân trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Qua đây, đồng chí Bùi Văn Cường cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ; trân trọng cám ơn sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức công đoàn các nước và các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động.

“Trong lịch sử đấu tranh cách mạng trước đây, những năm đầu cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và hơn ba thập kỷ đất nước đổi mới, tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân đã khẳng định xuất sắc vai trò, vị thế của mình; và hơn lúc nào hết, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, vai trò đó lại càng phải được phát huy cao độ.

Tại buổi lễ trọng thể này, trước sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, xúc động, tự hào được đón nhận phần thưởng cao quý – Huân chương Hồ Chí Minh, chúng ta xin hứa với Đảng, với cán bộ công đoàn và đoàn viên lớp trước, sẽ đạp bằng mọi thách thức, khó khăn, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, mãi mãi xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, là nhân tố tham gia làm nên sức mạnh, ý chí và khát vọng của dân tộc để chiến thắng đói nghèo và lạc hậu, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.

9h35: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sau chương trình nghệ thuật hùng tráng khái quát về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam là phần lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đến dự buổi lễ trọng thể này có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước:

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ;

Đồng chí Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng;

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội;

Đồng chí Trần Quốc Vượng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;

Đồng chí Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;

Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội;

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương;

Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam;

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao;

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Đồng chí Uông Chu Lưu – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội;

Đồng chí Huỳnh Đảm –nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Đồng chí Bùi Văn Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới;

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Buổi lễ còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội và các địa phương; các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí trong Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch, các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo các Ban, đơn vị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sự có mặt của các tầng lớp công nhân lao động Thủ đô và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương; công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và các doanh nghiệp...

9h00: Chương trình nghệ thuật “Vinh quang giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam”

 
Chương trình nghệ thuật “Vinh quang giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam”. Ảnh: Sơn Tùng 

Mở đầu lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là chương trình nghệ thuật “Vinh quang giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam”. Chương trình được dàn dựng công phu, với 3 chương “Hành trình đỏ”, “Giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Công đoàn Việt Nam – niềm tin của người lao động”, tái hiện lại những trang sử đầy hào hùng của đất nước, những dấu mốc quan trọng, chặng đường đầy tự hào của Công đoàn Việt Nam.

 
 
Chương trình nghệ thuật tái hiện lại 90 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn 

Các ca khúc”Dậy mà đi”, “Người là Bác Tôn”, “Công Nhân Việt Nam”, “Biết ơn Cụ Hồ Chí Minh”, “Kể chuyện người Cộng sản”, “Lời anh vọng mãi ngàn năm” đã “vẽ” nên phần nào về  “Hành trình đỏ”, hành trình của máu, nước mắt, khát vọng hòa bình, ấm no hạnh phúc. Các tiết mục văn nghệ khiến đại biểu có mặt tại khán phòng Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô rưng rưng xúc động. 

 
Tái hiện lại chặng đường 90 năm Công đoàn Việt Nam - “Hành trình đỏ”, hành trình của máu, nước mắt, khát vọng hòa bình, ấm no hạnh phúc. Ảnh: Hải Nguyễn

Ngày 28.7.1929, Tổng công hội đỏ Bắc kỳ được thành lập. Giữa đêm trường tăm tối, ngọn đuốc cách mạng đã bừng sáng để chỉ lối, soi đường cho giai cấp công nhân, lực lượng nòng cốt trong việc giành chính quyền, cùng cả dân tộc vùng lên lật đổ ách đô hộ của thực dân, phong kiến, làm nên cuộc cách mạng tháng tám vĩ đại giành tự do, độc lập.

Trải qua các chặng đường cách mạng, công nhân lao động và Công đoàn Việt Nam với lòng yêu nước nồng nàn, luôn phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Ðảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức,  đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 
 Ảnh: Hải Nguyễn

Các ca khúc "Đi lên trong ánh bình minh", "Tiếng gọi Sông Đà", "Bài ca Xây dựng", "Đường tàu mùa xuân", "Hát về cây lúa hôm nay", "Hành khúc Công nhân Việt Nam"... tái hiện lên hành trình “Giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phần kết của Chương trình nghệ thuật “Vinh quang giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam” khẳng định mạnh mẽ “Công đoàn Việt Nam – niềm tin của người lao động”.

Các ca khúc "Niềm tin ngày mới", "Tuổi xuân dâng Đảng", "Công Đoàn ca", "Việt Nam ngày mới" đã khép lại chương trình nghệ thuật chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam một cách đầy ấn tượng.

Chương trình được thực hiện với Kịch bản: Lê Doãn Tâm; Biên tập âm nhạc và Tổng đạo diễn: Trịnh Xuân Hảo; Hòa âm,phối khí: Tôn Tẫn-Xuân Hảo; Biên đạo múa: Lê Quỳnh Trang, Nguyễn Bích Ngọc; Viết lời bình và phụ trách hình ảnh: Biên kịch Doãn Tâm; Thể hiện lời bình: Hoài Anh, Nghệ sĩ ưu tú Lê Chức.

Với sự tham gia của các ca sĩ: Nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng, Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, các ca sĩ Lan Anh, Tân Nhàn, Dương Hoàng Yến, Trọng Tấn, Ngọc Ký, Thu Thủy, Đỗ Tố Hoa, Tuấn Anh và các nghệ sĩ.

8h00: Ngay từ sáng sớm 28.7, hàng nghìn đại biểu, cán bộ, đoàn viên công đoàn khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt tại Cung văn Hữu nghị Việt-Xô đón chờ buổi lễ.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà La Thị Thanh Hiền - đại biểu Công đoàn Công Thương Việt Nam - hào hứng: “Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Trong không khí vui tươi, tôi thấy một phần trách nhiệm của bản thân trong việc phát triển công đoàn cơ sở nói riêng và công đoàn nói chung. 90 năm là một chặng đường dài và đáng tự hào. Hy vọng trong thời gian tới, công đoàn sẽ ngày càng phát triển, có một sự đổi mới lột xác, khẳng định mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình. Chúc công đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh, đặc biệt trong tiến trình hội nhập quốc tế".

Sự kiện được tường thuật trực tiếp từ 9h sáng 28.7 trên sóng VTV1- Đài truyền hình Việt Nam.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Việt Nam - dấu ấn lớn lao trong tiến trình cách mạng

VƯƠNG TRẦN thực hiện |

Ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ảnh) khẳng định: 90 năm trưởng thành và phát triển, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn to lớn, có vai trò nòng cốt trong tiến trình cách mạng. PV Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng ông Phạm Thế Duyệt.

Tổng LĐLĐVN gặp mặt các thế hệ cán bộ công đoàn hưu trí

Quế Chi |

Chiều 27.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gặp mặt cán bộ công đoàn hưu trí tại cơ quan Tổng Liên đoàn nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929- 28.7.2019).

Công đoàn luôn vì người lao động

THU TRÀ thực hiện |

Trong công cuộc đổi mới đất nước, trải qua 12 kỳ Đại hội, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, lực lượng công nhân lao động đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), Báo Lao Động đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới.

Nữ trọng tài đầu tiên được phân công bắt chính tại World Cup 2022

HOÀNG HUÊ |

Trận đấu Costa Rica - Đức tại lượt trận cuối bảng E sẽ đi vào lịch sử khi có nữ trọng tài đầu tiên cầm còi ở một trận bóng đá nam tại World Cup.

Chứng khoán: Nhiều tín hiệu đưa dòng tiền trở lại mạnh mẽ

Gia Miêu |

Việc chỉ số VN-Index đã vượt thành công ngưỡng cản MA50, mức kỹ thuật hay được nhà đầu tư chú ý với thanh khoản cao sẽ là tín hiệu lôi kéo dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán.

Bản tin công đoàn: Nhiều DN không có thưởng tết, lương tháng 13

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Cho ý kiến Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; TP.HCM: Dự báo nhiều doanh nghiệp không có thưởng tết, lương tháng 13; 100 công ty ở Đồng Nai giảm đơn hàng khiến 200.000 công nhân bị ảnh hưởng...

Xử lý nợ xấu: Tiếp tục hoàn thiện quy định về tài sản bảo đảm

TRÍ MINH |

Nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) mới đây đã có những đề xuất liên quan đến chính sách thu giữ tài sản bảo đảm (TSBĐ), nằm trong nội dung tiến tới xây dựng Luật các TCTD (sửa đổi).

Giải quyết vấn nạn côn đồ nhí

Quang Việt |

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, nhiều thanh, thiếu niên sẵn sàng vác hung khí đi tìm đối thủ để giải quyết. Cơ quan chức năng cho rằng, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ có những hậu quả nghiêm trọng. Còn chuyên gia tội phạm, luật sư cho biết, cần nghiêm trị, bởi đã có những chế tài pháp luật quy định, xử lý rõ ràng.     

Công đoàn Việt Nam - dấu ấn lớn lao trong tiến trình cách mạng

VƯƠNG TRẦN thực hiện |

Ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ảnh) khẳng định: 90 năm trưởng thành và phát triển, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn to lớn, có vai trò nòng cốt trong tiến trình cách mạng. PV Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng ông Phạm Thế Duyệt.

Tổng LĐLĐVN gặp mặt các thế hệ cán bộ công đoàn hưu trí

Quế Chi |

Chiều 27.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gặp mặt cán bộ công đoàn hưu trí tại cơ quan Tổng Liên đoàn nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929- 28.7.2019).

Công đoàn luôn vì người lao động

THU TRÀ thực hiện |

Trong công cuộc đổi mới đất nước, trải qua 12 kỳ Đại hội, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, lực lượng công nhân lao động đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), Báo Lao Động đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới.