Kỷ niệm 91 năm Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên: Truyền thống vẻ vang là ngọn đuốc soi đường

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (bên phải) thăm phòng truyền thống Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng
Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (bên phải) thăm phòng truyền thống Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng
Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (bên phải) thăm phòng truyền thống Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top