Kỷ niệm 90 năm Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao cờ thi đua xuất sắc của Đảng bộ TP Hải Phòng cho Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng - ảnh CTV
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao cờ thi đua xuất sắc của Đảng bộ TP Hải Phòng cho Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng - ảnh CTV
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao cờ thi đua xuất sắc của Đảng bộ TP Hải Phòng cho Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng - ảnh CTV
Lên top