Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16.12.1991-16.12.2016): Luôn là điểm tựa của người lao động