Ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể: Tăng cường lấy ý kiến của tập thể CNLĐ

TƯLĐTT cần phản ánh tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của đa số CNLĐ trong doanh nghiệp. Trong ảnh là người lao động tại một Cty may trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian làm việc. Ảnh: QUẾ CHI
TƯLĐTT cần phản ánh tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của đa số CNLĐ trong doanh nghiệp. Trong ảnh là người lao động tại một Cty may trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian làm việc. Ảnh: QUẾ CHI
TƯLĐTT cần phản ánh tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của đa số CNLĐ trong doanh nghiệp. Trong ảnh là người lao động tại một Cty may trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian làm việc. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top