Ký kết thỏa thuận tăng “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động"

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Trần Quang Tòa và Giám đốc PVI Nam Trung Bộ Bùi Phụ Đức ký kết thỏa thuận hợp tác “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Trần Quang Tòa và Giám đốc PVI Nam Trung Bộ Bùi Phụ Đức ký kết thỏa thuận hợp tác “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Trần Quang Tòa và Giám đốc PVI Nam Trung Bộ Bùi Phụ Đức ký kết thỏa thuận hợp tác “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.
Lên top