Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai xây dựng Trường học hạnh phúc

Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Quỹ VIGEF hợp tác triển khai xây dựng Trường học hạnh phúc. Ảnh Hải Bình.
Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Quỹ VIGEF hợp tác triển khai xây dựng Trường học hạnh phúc. Ảnh Hải Bình.
Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Quỹ VIGEF hợp tác triển khai xây dựng Trường học hạnh phúc. Ảnh Hải Bình.
Lên top