Ký kết thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Đại diện LĐLĐ TPHCM, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 ký kết phối hợp thi đua. Ảnh Nam Dương
Đại diện LĐLĐ TPHCM, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 ký kết phối hợp thi đua. Ảnh Nam Dương
Đại diện LĐLĐ TPHCM, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 ký kết phối hợp thi đua. Ảnh Nam Dương
Lên top