Ký kết quy chế phối hợp liên ngành đảm bảo chế độ cho người lao động

Tết Sum vầy là một trong những hoạt động chăm lo người lao động của LĐLĐ huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Tết Sum vầy là một trong những hoạt động chăm lo người lao động của LĐLĐ huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Tết Sum vầy là một trong những hoạt động chăm lo người lao động của LĐLĐ huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Lên top