Khối LĐLĐ cấp huyện, thị xã, thành phố - Tây Ninh:

Ký kết giao ước thi đua năm 2020

Hội nghị ký kết thi đua năm 2020. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Hội nghị ký kết thi đua năm 2020. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Hội nghị ký kết thi đua năm 2020. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Lên top