LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Ký kết chương trình phối hợp với Hội Luật gia

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và Hội Luật gia ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và Hội Luật gia ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và Hội Luật gia ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: NT
Lên top