Ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ Hải Phòng với Công đoàn dầu khí Việt Nam

Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng và bà Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn dầu khí Việt Nam ký kết chương trình phối hợp chỉ đạo. Ảnh: PV
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng và bà Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn dầu khí Việt Nam ký kết chương trình phối hợp chỉ đạo. Ảnh: PV
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng và bà Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn dầu khí Việt Nam ký kết chương trình phối hợp chỉ đạo. Ảnh: PV
Lên top