LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Ký chương trình thỏa thuận hợp tác với các chi nhánh Agribank

Các đại biểu dự chương trình ký kết hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các chi nhánh của Ngân hàng Agribank. Ảnh: NT
Các đại biểu dự chương trình ký kết hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các chi nhánh của Ngân hàng Agribank. Ảnh: NT
Các đại biểu dự chương trình ký kết hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các chi nhánh của Ngân hàng Agribank. Ảnh: NT
Lên top