ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG HÁO HỨC VỚI “THÁNG CÔNG NHÂN”

Kỳ 3: Nghe công nhân nói - nói để công nhân nghe

Trong lễ khai mạc Tháng Công nhân tại Bình Dương, bà Đặng Thị Kim Oanh - Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Kim Oanh (bên phải ảnh) - trao tặng 18 tỉ đồng xây dựng Trường Mầm non 28.7 giai đoạn 2. Ảnh: T.C.A
Trong lễ khai mạc Tháng Công nhân tại Bình Dương, bà Đặng Thị Kim Oanh - Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Kim Oanh (bên phải ảnh) - trao tặng 18 tỉ đồng xây dựng Trường Mầm non 28.7 giai đoạn 2. Ảnh: T.C.A
Trong lễ khai mạc Tháng Công nhân tại Bình Dương, bà Đặng Thị Kim Oanh - Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Kim Oanh (bên phải ảnh) - trao tặng 18 tỉ đồng xây dựng Trường Mầm non 28.7 giai đoạn 2. Ảnh: T.C.A