Giám sát thực hiện bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp ở Hà Nội

Kỳ 1: Thiếu thang bảng lương, chậm đóng BHXH