ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG HÁO HỨC VỚI “THÁNG CÔNG NHÂN”

Kỳ 1: Cụ thể hóa chủ đề “Mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên”

LĐLĐ tỉnh Bình Dương ký kết thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” với Cty Cổ phần sản xuất nông sản Kim Sáng và VNPT Bình Dương.Ảnh: L.T
LĐLĐ tỉnh Bình Dương ký kết thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” với Cty Cổ phần sản xuất nông sản Kim Sáng và VNPT Bình Dương.Ảnh: L.T
LĐLĐ tỉnh Bình Dương ký kết thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” với Cty Cổ phần sản xuất nông sản Kim Sáng và VNPT Bình Dương.Ảnh: L.T
Lên top