Kon Tum: Đoàn viên Công đoàn đã có nhà đón Tết

Đồng chí Lê Ích Dàng (Thứ 3 từ phải qua) bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đồng chí A Bin. Ảnh: Hà Thành
Đồng chí Lê Ích Dàng (Thứ 3 từ phải qua) bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đồng chí A Bin. Ảnh: Hà Thành
Đồng chí Lê Ích Dàng (Thứ 3 từ phải qua) bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đồng chí A Bin. Ảnh: Hà Thành
Lên top