Kịp thời thông tin tin hình dịch COVID-19 tới NLĐ để chủ động phòng tránh

Công nhân Công ty may mặc Triple Việt Nam được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Công nhân Công ty may mặc Triple Việt Nam được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Công nhân Công ty may mặc Triple Việt Nam được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Lên top