XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố phát triển Đảng

Một lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương. Ảnh: HẢI DƯƠNG
Một lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương. Ảnh: HẢI DƯƠNG