Công đoàn và doanh nghiệp:

Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong NLĐ

Cán bộ Công đoàn và Công an tỉnh Thanh Hoá tuyên truyền chính sách pháp luật tới công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ Công đoàn và Công an tỉnh Thanh Hoá tuyên truyền chính sách pháp luật tới công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ Công đoàn và Công an tỉnh Thanh Hoá tuyên truyền chính sách pháp luật tới công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh
Lên top