Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vũ Thị Nghĩa - Chủ tịch CĐ Cty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương:

Kịp thời nắm bắt tâm tư người lao động