Kinh tế số bao trùm, lao động giản đơn có nguy cơ bị thay thế bởi máy móc

Người lao động trong ngành “Các nền tảng công nghệ”. Ảnh: Lương Hạnh
Người lao động trong ngành “Các nền tảng công nghệ”. Ảnh: Lương Hạnh
Người lao động trong ngành “Các nền tảng công nghệ”. Ảnh: Lương Hạnh
Lên top