Kinh tế phục hồi, doanh nghiệp tuyển thêm lao động

Quý I/2021, TPHCM cần khoảng 70.000-75.000 chỗ làm việc tập trung trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng. 
Ảnh: Nam Dương
Quý I/2021, TPHCM cần khoảng 70.000-75.000 chỗ làm việc tập trung trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng. Ảnh: Nam Dương
Quý I/2021, TPHCM cần khoảng 70.000-75.000 chỗ làm việc tập trung trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng. Ảnh: Nam Dương
Lên top