ĐỀ ÁN ĐƯA LAO ĐỘNG CÓ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI:

Kinh phí khủng nhưng hoài nghi hiệu quả

Sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp có thể nhận được mức lương từ 2.000 - 2.500 đô la/tháng nếu vượt qua cuộc sát hạch của các nhà tuyển dụng Nhật Bản. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp có thể nhận được mức lương từ 2.000 - 2.500 đô la/tháng nếu vượt qua cuộc sát hạch của các nhà tuyển dụng Nhật Bản. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp có thể nhận được mức lương từ 2.000 - 2.500 đô la/tháng nếu vượt qua cuộc sát hạch của các nhà tuyển dụng Nhật Bản. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top