Kinh phí công đoàn dùng để công đoàn cơ sở chăm lo người lao động tốt hơn

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bảo Hân.
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bảo Hân.
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top