Kinh nghiệm sản xuất “3 tại chỗ” hiệu quả của Long An

Người lao động sau giờ sản xuất "3 tại chỗ" ở Long An. Ảnh: CTV
Người lao động sau giờ sản xuất "3 tại chỗ" ở Long An. Ảnh: CTV
Người lao động sau giờ sản xuất "3 tại chỗ" ở Long An. Ảnh: CTV
Lên top