Kinh nghiệm quốc tế góp phần hoàn thiện pháp luật lao động và CĐ

Đoàn Đại biểu Tổng LĐLĐVN chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Tổng Công đoàn Nhật Bản. Ảnh: B.T
Đoàn Đại biểu Tổng LĐLĐVN chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Tổng Công đoàn Nhật Bản. Ảnh: B.T
Đoàn Đại biểu Tổng LĐLĐVN chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Tổng Công đoàn Nhật Bản. Ảnh: B.T
Lên top