Kim Bảng (Hà Nam): 30 cán bộ công đoàn xuất sắc tranh tài

Một tiết mục tại Hội thi.
Một tiết mục tại Hội thi.
Một tiết mục tại Hội thi.
Lên top