Công đoàn Hải Phòng:

Kiên trì, quyết liệt trong “cuộc chiến” chống COVID-19

Công nhân Công ty TNHH Synztec rửa tay kháng khuẩn trước và sau khi làm việc.
Ảnh: M.D
Công nhân Công ty TNHH Synztec rửa tay kháng khuẩn trước và sau khi làm việc. Ảnh: M.D
Công nhân Công ty TNHH Synztec rửa tay kháng khuẩn trước và sau khi làm việc. Ảnh: M.D
Lên top