cách làm hay từ cơ sở

Kiên trì, bám trụ cơ sở và không nản lòng

Lãnh đạo Công đoàn các KCN-CX Hà Nội tặng khẩu trang cho người lao động.
Lãnh đạo Công đoàn các KCN-CX Hà Nội tặng khẩu trang cho người lao động.
Lãnh đạo Công đoàn các KCN-CX Hà Nội tặng khẩu trang cho người lao động.
Lên top