Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp trây ỳ nộp kinh phí Công đoàn

Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Huế - phổ biến Luật Công đoàn cho đại diện các doanh nghiệp nợ kinh phí Công đoàn. Ảnh: PV
Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Huế - phổ biến Luật Công đoàn cho đại diện các doanh nghiệp nợ kinh phí Công đoàn. Ảnh: PV
Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Huế - phổ biến Luật Công đoàn cho đại diện các doanh nghiệp nợ kinh phí Công đoàn. Ảnh: PV
Lên top