BHXH TP.HÀ NỘI:

Kiên quyết không để phát sinh tăng nợ BHXH

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người tham gia BHXH hoàn tất hồ sơ. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người tham gia BHXH hoàn tất hồ sơ. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người tham gia BHXH hoàn tất hồ sơ. Ảnh: H.A
Lên top