Kiện Prudential Việt Nam vì bị cho nghỉ việc trái luật

Nhiều người lao động tại Đắk Lắk đã đồng loạt khởi kiện Công ty Prudential về việc ra quyết định nghỉ việc trái quy định. Ảnh: HL
Nhiều người lao động tại Đắk Lắk đã đồng loạt khởi kiện Công ty Prudential về việc ra quyết định nghỉ việc trái quy định. Ảnh: HL
Nhiều người lao động tại Đắk Lắk đã đồng loạt khởi kiện Công ty Prudential về việc ra quyết định nghỉ việc trái quy định. Ảnh: HL
Lên top