Kiến nghị tạo điều kiện Công đoàn tham gia đề tài nghiên cứu khoa học

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Vũ Xuân Thuỷ. Ảnh: T.E.A
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Vũ Xuân Thuỷ. Ảnh: T.E.A
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Vũ Xuân Thuỷ. Ảnh: T.E.A
Lên top