Kiến nghị nâng mức hỗ trợ với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nhiều ý kiến tại hội nghị đề xuất tăng mức hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Nhiều ý kiến tại hội nghị đề xuất tăng mức hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Nhiều ý kiến tại hội nghị đề xuất tăng mức hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Lên top