Kiến nghị miễn giảm tiền điện, nước, thuê nhà cho người lao động

Trao tặng kính chắn giọt bắn cùng một phần quà động viên cho chủ trọ đã giảm tiền thuê 16 phòng trọ của mình. Ảnh: T.A
Trao tặng kính chắn giọt bắn cùng một phần quà động viên cho chủ trọ đã giảm tiền thuê 16 phòng trọ của mình. Ảnh: T.A
Trao tặng kính chắn giọt bắn cùng một phần quà động viên cho chủ trọ đã giảm tiền thuê 16 phòng trọ của mình. Ảnh: T.A
Lên top