Kiến nghị không thu thuế với trợ cấp Công ty PouYuen trả cho công nhân

Các công nhân Công ty PouYuen nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ. Ảnh Đức Long
Các công nhân Công ty PouYuen nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ. Ảnh Đức Long
Các công nhân Công ty PouYuen nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ. Ảnh Đức Long
Lên top