Kiến nghị gói an sinh lần thứ hai cho đoàn viên, công nhân lao động

Các cấp Công đoàn Đồng Nai thăm hỏi các gia đình đoàn viên người lao động có cha, mẹ tử vong do COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Các cấp Công đoàn Đồng Nai thăm hỏi các gia đình đoàn viên người lao động có cha, mẹ tử vong do COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Các cấp Công đoàn Đồng Nai thăm hỏi các gia đình đoàn viên người lao động có cha, mẹ tử vong do COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top