Kiến nghị dừng 29 doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận TPHCM để phòng COVID-19

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho công nhân trong Khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh Đức Long
Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho công nhân trong Khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh Đức Long
Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho công nhân trong Khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh Đức Long
Lên top