Kiến nghị công an vào cuộc vụ công ty nợ lương, bảo hiểm của công nhân

Trụ sở Cty CP xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Khẩu (phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long). Ảnh: T.N.D
Trụ sở Cty CP xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Khẩu (phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long). Ảnh: T.N.D
Trụ sở Cty CP xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Khẩu (phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long). Ảnh: T.N.D
Lên top