Kiên Giang: Tặng khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho Vùng 5 Hải quân

Những phần quà nhằm chung tay hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Vùng 5 HQ
Những phần quà nhằm chung tay hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Vùng 5 HQ
Những phần quà nhằm chung tay hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Vùng 5 HQ
Lên top