Kiên Giang: Mỗi cán bộ công đoàn là cầu nối tuyên truyền chống dịch

Lên top